fbpx 4. Техники за работа с талантливи деца и ученици. Изграждане на социална и емоционална интелигентност. | Образователни инструменти.

4. Техники за работа с талантливи деца и ученици. Изграждане на социална и емоционална интелигентност.

Обучение с присъждане на сертификат.
Обучението е насочено към подпомагане на педагозите при работата им с талантливи деца и ученици и методите за работа при изграждане на социална и емоционална интелигентност.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда: 

  • Модул 1: Техники за изграждане на динамична и позитивна среда, видове динамика и модели в институционална среда;
  • Модул 1: Оценка и анализ на среда, необходимости;
  • Модул 1: Видове динамика и ефективни техники за обезпечаване на положителни нагласи;
  • Модул 1: Оценка на рискови фактори;
  • Модул 1: Прилагане на иновативни техники за мотивация, изграждане на  социална и емоционална интелигентност;
  • Модул 1: Идентификация на личностен потенциал;
  • Модул 1: Методи за въздействие в и извън училищната система;
  • Модул 1: Техники за справяне с негативни влияния.
  • Модул 1: Изграждане на умения спомагащи социално, емоционално и кариерно израстване.
  • Модул 1: Инструменти за оценка на напредъка.

Можете да заявите всеки един от модулите, като отделно обучение.

За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); ; 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

 

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.