fbpx 9. Инструменти за измерване и оценка на удовлетвореността на заинтересованите страни. Видове инструменти. Роли. Ролята на учителя. Анкети. Анализ. | Образователни инструменти.

9. Инструменти за измерване и оценка на удовлетвореността на заинтересованите страни. Видове инструменти. Роли. Ролята на учителя. Анкети. Анализ.

Обучение с присъждане на сертификат.
Обучението е практически насочено.  
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.

Програмата разглежда: 

  • Модул 1: Основи на политики свързани със заинтересовани страни;
  • Модул 2: Техники за изграждане на анкети, като инструмент гарантиращ качествена оценка на институцията. Видове инструменти, структуриране, обработка, анализ на анкети и данни за доказване на резултатите от педагогическата и институционалната дейност;
  • Модул 3: Анкетите като елементи в портфолио на директор, учител и институция;
  • Модул 4: Отчет на данните и мястото им в доказателствения материал на образователната институция. Форми на представяне на данните. Избор на инструменти за гарантиране на истинността на резултатите;
  • Модул 5: Ролята на педагога за измерване  и проверка на удовлетвореността на потребностите на обществото, родителите и учениците. Измерване на влияния върху периферни звена и местна общност;
  • Модул 6: Управление и сигурност на данни;
  • Модул 7: Ролята на аналитика в образователната институция и привеждане на данните от измерване удовлетвореността на заинтересованите страни, в съответствие със системата за управление на качеството;
  • Модул 8: Форми за обезпечаване на атестацията, по работата със заинтересованите страни. 

Можете да заявите всеки един от модулите като отделно обучение. 
За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.

Сходни обучения