Изграждане на персонален и институционален имидж в съответствие със системата по качество за образователни институции. Комуникационна политика.

Темата е одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Изграждането на имидж е важен за работата на образователната институция със заинтересованите звена и достигане на нива удовлетвореност.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
 

 • Техники за изграждане на персонален и институционален имидж. Влияние, фактори, политики;
 • Избор на инструменти за достигане до целеви публики;
 • Основи на положителната комуникация;
 • Техники за изграждане на ефективна комуникационна политика;
 • Техники за популяризация на професията учител;
 • Техники за пречупване на негативни нагласи;
 • Хигиена на взаимоотношенията;
 • Техники за създаване на положителни емоционални провокатори;
 • Изграждане на среда от последователи;
 • Влияние, фактори, политики;
 • Използване на интернет като начин на комуникация;
 • Влияния върху периферни звена и местна общност;
 • Създаване на канали за обратна връзка.

За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Продължителност: 16 часа

Заявка за обучение можете да направите на адрес: info@eduset.net 

При заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.