Изисквания и управление на документация в съответствие със системата по качество.

Темата е одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Обучението е изградено в помощ на Директори и Комисии по качество за изготвяне на документация по СУК.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда: 

 • Стратегическа рамка;
 • Изискванията към стратегическите документи ;
 • Концепциите за управление на качеството и приложимостта им в образователната институция;
 • Нормативни документи;
 • Ефективно прилагане на ISO в институционална среда;
 • Наблюдение и преглед на средата. 
 • Изготвяне на наръчници, процедури и оперативни документи за разработване, утвърждаване, реализиране и отчитане на дейности.
 • Набиране на доказателствен материал за документална обезпеченост скали за оценка и самооценка.
 • Изисквания към портфолио съобразно ЗУПО.
 • Атестационни форми и модели за коригиращи действия.
 • Мерки за повишаване на качеството и ефективността в работата.

За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на образователната институция;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Продължителност: 16 часа

Заявка за обучение можете да направите на адрес: info@eduset.net 

При заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.