Самооценка на образователна институция в съответствие с изискванията на системата по качество. Рамка. Диагностика. Анализ. Оценка.

Темата е одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Самооценката. Изискване на МОН, или инструмент за подобряване на работата в образователната институция.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда: 

  • Изготвяне на самооценка, специфики в зависимост от средата по области, критерии, индикатори, скали за оценка;
  • Инструменти за набиране на доказателствен материал. Рамка. Видове одити;
  • Приложимост  и изисквания на международния стандарт ISO 9001:2015;
  • Изготвяне на анализ (видове, специфика), оценка на среда, изграждане на процедури за разработване, утвърждаване и реализиране на програми, механизми за развитие на институцията. Атестационни форми;
  • Техники за създаване на вътрешна система за наблюдение, обратна връзка, анализ и вземане на решения за коригиращи действия. Изготвяне на доклади;
  • Мерки за повишаване на качеството.

За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Продължителност: 16 часа

Заявка за обучение можете да направите на адрес: info@eduset.net 

При заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.