fbpx Полезно | Образователни инструменти.

Полезно

Самооценка. Насоки. Препоръки. Предложения.

В края на учебната 2023/2024 година сме. Благодарим на всички, които и тази година се довериха на „Институт по качество в образованието“ и прилагат нашата методика, нашия инструментариум по внедряване на системата по качество, обхващаща работа на образователните институции.
Това, че имаме обща цел е вдъхновяващо. Всички ние вярваме, че децата  имат право на достъп до качествено образование.

Насоките за края на годината и началото на следващата година, са в няколко направления:

Направление „Самооценка“

Обучение "Самооценка. Изисквания за качество на образователната услуга"

ПОКАНА
 
Уважаеми Колеги,
             
„Институт по качество в образованието“ има удоволствието да Ви покани на обучение и форум за обмяна на добри практики с включени практически и лекционни модули, разглеждащи управление на качеството в образователни институции, предвидено за директори и учители, които са част от управление на качеството в институциите.
 
Тема: САМООЦЕНКА. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА УСЛУГА."

Форум "Комуникационна политика. Качество. Специфика при работата със заинтересованите страни.

ПОКАНА

Уважаеми Колеги,
 
 „Институт по качество в образованието“ има удоволствието да Ви покани на обучение и форум за обмяна на добри практики с включени практически и лекционни модули, разглеждащ управление на качеството в образователни институции предвидено за директори и учители, които са част от управление на качеството, в институциите.

Форум "ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪК И КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА УСЛУГА" - 12.12.2023 Г. - 14.12.2023 Г.

Уважаеми Колеги,
 
 „Институт по качество в образованието“ има удоволствието да Ви покани на форум за обмяна на добри практики с включени практически и лекционни модули, разглеждащ управление на качеството в образователни институции предвидено за директори и учители, които са част от управление на качеството, в институциите.
 
Тема: "СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪК И КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА УСЛУГА​"

ФОРУМ "Осигуряване и ефективно управление на качеството в образователни институции" 07.11.2023 г. - 09.11.2023 г.

ПОКАНА
 
Уважаеми Колеги,
 
 „Институт по качество в образованието“ има удоволствието да Ви покани на международен форум за обмяна на добри практики с включени практически и лекционни модули, разглеждащ управление на качеството в образователни институции предвидено за директори и учители, които са част от управление на качеството, в институциите.
 
Тема: "СТЪПКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ" - Част 1

"Специфика по организация и управление на политика по качество за образователни институции.“

ПОКАНА
 
Уважаеми Колеги,
 
 „Институт по качество в образованието“ има удоволствието да Ви покани на международен форум за обмяна на добри практики с включени практически и лекционни модули, разглеждащ управление на качеството в образователни институции предвидено за директори и учители, които са част от управление на качеството, в институциите.
 
Тема: "СТЪПКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ" - Част 1

ЗПУО - изменение и допълнение /03.02.2023 г./ Чл. 263, ал.4, т.1 Качество на образованието.

На 03 февруари 2023 година излезе изменение на ЗПУО.
По молба на колеги, тази статия ще обхване стъпките, в изпълнение на изменението на Чл. 263, ал.4, т.1, изискваща „качество на образованието и мерки за неговото повишаване“.

"ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ“ - Пловдив - 29.11.2022 г - 01.12.2022 г.

ПОКАНА
 
Уважаеми Колеги,
Поради независещи от нас обстоятелства, се наложи да изместим мястото и датата на форума за обмяна на добри практики, с включено практическо обучение, с тема:
"Внедряване и поддържане на политика по управление на качеството, за образователни институции“ за края на м. ноември, в гр. Пловдив.
„Институт по качество в образованието“ има удоволствието да Ви потвърди датите

Отговори от проведена анкета на 12.10.2022 г. на тема: "Идентификация на неефективни звена, в сферата на образованието“

Отговори от проведена анкета на 12.10.2022 г. на тема: "Идентификация на неефективни звена, в сферата на образованието“
Анкетата е с цел изграждане на карта за идентификация на несъответствия в сферата на образованието и изграждане на прозрачна рамка, отразяваща действителната компетентност на управленските звена, в образователна среда.
Отговорите са приложени без редакция.
Забележка: Попълнили 23 човека, работещи в сферата на образованието.

Страници