fbpx Обучение "Концепция за развитие на образователни институции" | Образователни инструменти.

Обучение "Концепция за развитие на образователни институции"

Голяма част от колегите, задаваха въпроси за "Концепция за устойчиво развитие и подготовка за заемане на длъжността "директор". За да подпомогнем всички проявили интерес, организираме обучение на 23.07.2022г., в Zoom.

Заявка можете да попълните от ТУК

Панелите са разпределени, както следва:

  • „Изисквания по изграждане на Концепция за устойчиво развитие. Нормативна рамка. Стандарти.“;
  • „Управленски модели за организация, проследяване, пригодност и адекватност на концепцията, в съответсвие с изискванията за качество.“;
  • „Насоки за участие в конкурс за заемане на длъжността "директор" на образователна институция.“;
  • „Практически модул за попълване на рамкова документална форма "Концепция за устойчиво развитие“.

 Място на провеждане: Платформа ZOOM. Начало на сесията 10:00ч. Край на сесията 16:00ч.

Организатор: Институт по качество в образованието, към Фондация "Качество в образованието".

 Всеки участник получава комплект рамкови документи включващи: Концепция за устойчиво развитие, План за дейността за 4 годишен период и съпътстващи документи, свързани с управление на концепцията.

Лектор: инж. Калина Христова

Цена: 96 лв. с ДДС .

  • След попълване на заявката, всеки участник получава счетоводни документи и банкова сметка, за организиране на плащането. 
  • Заявката се счита за потвърдена, след отчетено заплащане на сумата по договора. 
  • След потвърдена заявка, всеки участник получава линк за сесията.

Краен срок за подаване на заявките: 21.07.2022г.

В заявката има описание на модулите и подробности по обучението.

Линк за заявка: ТУК

Информация по отношение изграждане, поддържане на системата и политиката за управление на качеството, за образователни институции, можете да получите във Facebook групата: "Системи за управление на качество в образованието. Работна група."