fbpx Полезно | Page 3 | Образователни инструменти.

Полезно

Покана за годишна работна среща / обучение. Подготовка за атестация.

Основна цел на обученията тази година е да се подпомогне работата на образователните институции в детайли, по отношение оценка на качеството и предстоящия атестационен период, да се дадат насоки за ...

ПОКАНА - Национална практическо – научна конференция „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

ПОКАНА

За участие в национална практическо – научна конференция
„УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

от 14 до 17 ноември 2018г.
гр. Сандански, хотел „Св. Никола“,
 

Ефективното управление на групи или „Защо са ни необходими всички тези комисии?“

Управленският мениджмънт, в основата си, е умението качествено да управляваме своя екип, ресурсите, процесите и всичко, което е свързано с постигане на целите. Изискването е ефективно да се управляват процесите по начин, гарантиращ постигане на резултати не само по количествени, но и по качествени параметри.

Каква е ролята на екипите, при достигане на заложените нива резултатност?

Безплатен обучителен модул "Системи по качество и прилагане на инструменти за организиране на екипи. Стратегия за устойчивост"

 

Уважаеми Колеги,

Всяка година Институт по качество в образованието, организира безплатен обучителен панел, който да подпомага колеги и партньори, при разработването и внедряването на системата по качество.

Тази година Ви каним в Пловдив, на 26.09 и 27.09, в Панаирна палата 13, където ще представим панел „Системи по качество и прилагане на инструменти за организиране на екипи. Стратегия за устойчивост“, с включени два обучителни модула:

Самооценка. Насоки 2018/2019 г.

В началото на всяка година, давам насоки. Тази година ще са свързани с предстоящия 2 годишен период на самооценката.

Какво трябва да сме организирали документално до момента, за да сме спокойни за предходния период на самооценката?

Забравихте ли Наредба 12?

Насоките описани в статията, дават светлина върху начина на самооценка на педагозите в образователна институция по Наредба 12 за 2017/2018 г.. Предвидено е, тези насоки, да бъдат в помощ на образователните институции, които консултираме, по изработка на системата по качество. За тези, които не са присъствали на обучение на Институт по качество в образованието, в раздел "Системи по качество", част от написаното няма да е достатъчно ясно. Предварително се извинявам за неудобството, но ако има въпроси, знаете, винаги съм на разположение, можете да се обадите и попитате.

Регламент за защита на личните данни (GDPR), за образователни институции

Днес, 25 май 2018г., влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, относно свободното движение на такива данни. Защо образователните институции трябва да приложат ...

Инструменти за рискови и уязвими групи

Приключи първата част от конкурс "Защото бъдещето започва от днес",

Благодаря на всички  участници за положения труд. Материалите можете да видите в раздел КОНКУРС.

Нови обучения за 2018/2019 към "Институт по качество в образованието" (с кредит точки)

Нови обучителни програми за 2018/2019г., към "Институт по качество в образованието" (с кредит точки). Програма: Ефективна образователна среда. Динамика. Обща подкрепа. Изграждане на модели за позитивно възпитание. Одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката. Програма: Изграждане на персонален и институционален имидж в съответствие със системата по качество за образователни институции. Комуникационна политика. Одобрена със ...

Страници