fbpx Обучения | Образователни инструменти.

Обучения

Покана годишна работна среща / обучение. Атестация. Външен одит.

ПОКАНА
Уважаеми Колеги,
 
Научно – изследователското звено към Фондация „Качество в образованието“ – „Институт по качество в образованието“ има  удоволствието да Ви покани от 16.03.2020г. до 18.03.2020г. в гр. Пловдив, в Народната библиотека „Иван Вазов“ - Пловдив (Конферентна зала - страничен вход), за участие в ежегодната работна среща/обучение, свързано с ефективно управление на качеството в образователните институции, с предвиден практикум за дати:19.03.2020г. – 20.03.2020г.
 

Покана за работна среща - ноември 2019г.

ПОКАНА
Уважаеми Колеги,
 
Научно – изследователското звено към Фондация „Качество в образованието“ – „Институт по качество в образованието“ има  удоволствието да Ви покани от 18.11.2019г. до 21.11.2019г., в гр. Сандански, хотел „Св. Никола“ за участие в ежегодната работна среща/обучение, свързано с ефективно управление на качеството в образователните институции.
 

Покана годишна работна среща / обучение. Комуникационна политика.

Уважаеми Колеги,
 
Научно – изследователското звено към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" – „Институт по качество в образованието“, има  удоволствието да Ви покани в гр. Сандански, хотел „Св. Никола“, от дата 25 март 2019г., за участие в среща на директори и комисии по качество.
Тема: „Изисквания при разработване, внедряване и управление на система по управление на качеството в образователни институции. Самооценка. Атестация“

Купи RSS - Обучения