инж. Калина Христова

снимка на инж. Калина Христова

Идентифицирайте проблемите, но насочете силата и енергията си към решенията.

  • Експерт и одитор "Управление на качеството ISO 9001"
  • Експерт и одитор "Управление на риска ISO 31000"
  • Експерт стратегическо развитие и подпомагане на компании в криза
  • Изграждане на иновативни стратегически решения
  • Експерт "Развитие на социални умения, Изграждане на SIEI и SIEI лидерство"

Консултант с над 15 години опит като експерт и одитор по:
"Управление на качеството ISO 9001", "Управление на риска" ISO 31000, IEC/ISO EN 31010"
Експерт с над 10 години опит в подпомагане на компании в криза, "Стратегическо планиране", "Стратегическо развитие и стратегически подходи при кризи" и "Изграждане на иновативни стратегически решения".
Коуч "Организационно развитие, Развитие на социални умения, Изграждане на SIEI и SIEI лидерство" (Лидерство чрез социална и емоционална интелигентност).
Външен експерт по Чл. 19, ал. 2, т. 8 от Закона за Обществени Поръчки с уникален номер ВЕ-1067