fbpx Публикации | Образователни инструменти.

Публикации

В раздел "Публикации", всеки един педагог може да публикува свои материали. Този раздел е редакционно достъпен за колеги, които желаят да повишат своето ПКС или да предложат различна гледна точка, по дадена проблематика. Това ще бъде регламентирано споделено място, в което ще се обменя опит. Всеки желаещ да публикува на сайта и да притежава права за редакция, може да се свърже с нас на адрес: info@eduset.net