fbpx Регламент за сигурност | Образователни инструменти.

Регламент за сигурност

Регламент за защита на личните данни (GDPR), за образователни институции

Днес, 25 май 2018г., влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, относно свободното движение на такива данни. Защо образователните институции трябва да приложат ...

Купи RSS - Регламент за сигурност