fbpx Безплатни онлайн консултации / обучения по "Организация и управление на качество в образованието". | Образователни инструменти.

Безплатни онлайн консултации / обучения по "Организация и управление на качество в образованието".

Уважаеми Колеги,
 
Днес, изправени пред поредното изпитание, повече от всякога имаме нужда от нашите учители. Съпричастни сме със случващото се в страната и вярваме, че когато сме заедно, нищо не може да ни пречупи. По тази причина, до 31 август 2020г., ще помагаме на образователните институции, с безплатни консултации, като се постараем да окажем подкрепа на всички, които имат нужда от нас.

Преди да продължим, е хубаво да запазим спокойствие. Наясно сме, че промените, наложени от извънредното положение, създадоха динамично променяща се среда и управленските екипи на образователните институции, са подложени на извънреден стрес. Директорите буквално се задъхват.

Тепърва престои отчет по изминалия стратегически период. Очаква се до края на учебната година, да са позиционирани параметрите по новата Стратегия за развитие. Предстои атестация, ще има инспектиране. Не се очаква стресът да намалее. Точно в този момент трябва да си помагаме, да си даваме сила и подкрепа.

С това писмо, аз и моят екип, искаме ясно да заявим: „Ние ще откажем безвъзмездна помощ и подкрепа, на всички желаещи, на всеки един директор, на всеки един учител.“
Колеги се обърнаха към нас с молба, да продължим да работим онлайн и да даваме консултации, както до сега. Интернет винаги е предоставял достатъчно възможности за работа.
 
За да можем да окажем съдействие в дигитална среда:

+ Ще организираме безплатни онлайн работни сесии (обучения) по изграждане, управление и отчетност на система по управление на качество за образователни институции, за всички колеги, с които работим по системата за управление. За целта ще се ползва платформата ZOOM. Ще дадем възможност на тези, които сега стартират работа по изграждането на системата по качество и изискванията към процедурите по качество, да се запознаят с начините и подходите по прилагане.

+ Успоредно с това, нашият екип ще дава персонални, за обсъждане на отчетни форми, процедури, начини на прилагане на определени инструменти и свързани документални бази, както и начините за документална проследимост.

+ Ще продължим да предлагаме издания с насоки по: управление на процедурите по качество; предстоящата атестация; предстоящото инспектиране; позиционирането и изграждането на новата стратегия за развитие и др. До момента има две издания:

+ Ще отговорим на Вашите въпроси, свързани с атестирането, инспектирането, изграждането и управлението на системата по управление на качеството, отчетността на предходния период и методи за позициониране на устойчиви политики, в следваща стратегическа рамка.
+ Ще продължим да споделяме добри практики и полезна информация в нашия сайт www.eduset.net
 
Темите ще включват:

 • Насоки за самостоятелно изграждане на система по качество в образователната институция. Насоки по самостоятелно организиране на документация в съответствие с изискванията по атестация, инспектиране и самооценка;
 • Структурни форми и матрични документи, специализирани за образователни институции. Изисквания;
 • Портфолио на директор;
 • Портфолио на учител;
 • Изисквания към отчетност за период 2016/2020г.;
 • Планови/Отчетни форми на комисии и работни групи;
 • Оптимизация на процеси;
 • Форми на организационна структура на документи;
 • Насоки за изграждане на документация по спецификата на средата и специфика на функциониране;
 • Документални бази по поддържане на системата в динамика;
 • Какво е одит? Вътрешен одит. Самооценка;
 • Външен одит (Атестация/Инспектиране);
 • Отчетност на Стратегия за развитие 2016г./2020г.
 • Изисквания към Стратегия за развитие 2020г.-2024г. и актуализация на Концепция за развитие на институцията;
 • Изисквания към управление на институцията, в съответствие с нормативната база заложена в ЗПУО, с приложими ДОС.

График на безплатните модули, ще се публикува във Facebook групата: „Системи за управление на качество в образованието. Работна група.“, страницата „Институтът“, отново във Facebook и в сайта „Образователни инструменти“ – www.eduset.net.

Mожете да заявите участие, като попълните „Заявка за безплатни консултации“ от тук: https://forms.gle/kpMX4Dnaqvjoyi8E8
На мейла посочен в заявката, ще получавате линк за виртуалните стаи.
Фондация „Качество в образованието“, си запазва правото за прилагане на промени в графика.
Стаите ще бъдат активни 30 мин. преди стартиране на модулите.
Срок за подаване на заявки 19.04.2020г.

Това е нашият начин да помогнем. Целият екип на Фондация „Качество в образованието“, ще продължи да работи още по – усилено в подкрепа на българските образователни институции. 
Бъдете здрави и пазете семействата си! Не се поддавайте на страха. Страхът е за самотниците, затова, когато си помагаме, никой не може да ни уплаши.  
Надявам се някой ден да можем отново да се прегърнем и заедно да споделяме вдъхновението от работата си.
 
С уважение,
инж. Калина Христова
Председател на УС - Фондация "Качество в образованието"
Изп. директор "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167