fbpx Инструменти за рискови и уязвими групи | Образователни инструменти.

Инструменти за рискови и уязвими групи

Приключи първата част от конкурс "Защото бъдещето започва от днес",

Благодаря на всички  участници за положения труд. Материалите можете да видите в раздел КОНКУРС.

Водени от желанието за прозрачност, Ви информираме, че комисията, оценяваща материалите в конкурс "Защото бъдещето започва от днес", избра 10 публикации, претенденти за голямата награда. Окончателния победител ще бъде обявен в дните на организираната конференция "Управление на риск в образователна среда", на 25 и 26 Октомври, в Хисаря. Там всеки един от претендентите, може да изнесе своя материал в доклад. Всички останали желаещи да се включат в конференцията с доклад, ще получат служебна бележка, с която се удостоверява квалификационен кредит и ще имат възможност за бъдат включени в публикация, в специализирано онлайн издание на Институт по качество в образованието, описващо инструменти и техники за работа с рискови и уязвими групи.

Тези от участниците, които не могат да присъстват на конференцията, ще получат наградата си по пощата. Освен обявените парични награди, комисията ще присъди сертификат на всеки един участник за изграждане на рисков инструмент, сертификат за образователната институция, в която работи участникът и ще раздаде допълнителни предметни и парични награди.

 Материалите (докладите) претенденти за голямата награда, ще бъдат оценени по следните критерии:
1. Уникалност на материала - представян ли е докладът пред други аудитории;
2. Дали е бил част от финансиран проект или е авторска разработка;
3. Ясно заложени параметри за работа, скали за оценка и резултати;
4. Устойчивост, приложимост и обхват за въздействие;
5. Начин на представяне на доклада.

Инструментите, изпратени за участие в конкурс "Защото бъдещето започва от днес", са много полезни и интересни. Комисията беше затруднена в своя избор. Предложенията класирани за голямата награда са:

1. „Загадката на равенството“- изпратено от Албена Цветкова, Венета Максимова, СУ „Иван Вазов“, град Вършец;
2. РАДВАМ СЕ, ЧЕ СИ ТУК …или методи на обучение  по БЕЛ в интеркултурната класна стая - изпратено от Недялка Томаатанасова, ОУ " Георги Караславов", гр. Първомай;
3. Гордостта на учителя е в растежа на засадените семена! - изпратено от Стилияна Николчева, Детска градина "Божур", град Горна Оряховица;
4. Не-насилствена комуникация ("Език на вълка/ чакала и език на жирафа") - изпратено от Камен Киров, 58. ОУ "Сергей Румянцев", София;
5. Предизвикателството да останеш в училище - изпратено от Ралица Петрова, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, Плевен
6. Техники и модели на работа при изграждане на положителна образователна среда - изпратено от Диляна Дякова, ПГЗ "Т. Рачински", град Генерал Тошево
7. Интересно е да си "В час" - изпратено от Ралица Петрова, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, гр. Плевен
8. Техники за работа с „трудни“ деца - изпратено от Елена Михайлова, главен учител в ДГ „Слънце“ гр. Габрово и
Нела Христова, психолог в ДГ “Слънце“, ДГ  „Първи юни“, ДГ „Ран Босилек“, ДГ „Явор“, ДГ „Перуника“
9.  Методът на проектите – ефективен инструмент за стимулиране познавателно-творческата активност на 4-5 годишните деца в детската градина -изпратено от Снежана Иванова , ДГ „Пламъче“ гр. Ямбол
10. "Детето вижда Другия, когато бива видяно от Друг" -  изпратено от Аделина Иванова , Х - то ОУ, "Алеко Константинов", гр.Перник

Участниците приложили повече от три инструмента: г-жа Мирослава Петърчева, г-жа Ралица Петрова, г-жа Мария Атанасова и г-жа Росица Ненчева, ще бъдат наградени с безплатно обучение към Институт по качество в образованието с присъдена кредит точка.

Докладите за конференцията (с пълно описание на инструмента, техника за работа, последователност, етапи за въвеждане, надграждане, адаптация, скали за оценка и постигнати резултати) , включително и тези, които са претенденти за наградата в конкурсът, трябва да бъдат изпратени на адрес: info@eduset.net до 15 септември.

Ще очакваме Вашите доклади и се надяваме всички Вие да се включите в конференцията. Няма нищо по - ценно от прекия контакт и от лично споделения опит. Когато всички работим заедно, е по - лесно и по - полезно. Вярваме, че с общи усилия, ще съумеем да върнем уважението към професията "учител".

Институт по качество в образованието ще предостави пълна информация за конференцията до 15 септември 2018г.