fbpx Обучение "Самооценка. Изисквания за качество на образователната услуга" | Образователни инструменти.

Обучение "Самооценка. Изисквания за качество на образователната услуга"

ПОКАНА
 
Уважаеми Колеги,
             
„Институт по качество в образованието“ има удоволствието да Ви покани на обучение и форум за обмяна на добри практики с включени практически и лекционни модули, разглеждащи управление на качеството в образователни институции, предвидено за директори и учители, които са част от управление на качеството в институциите.
 
Тема: САМООЦЕНКА. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА УСЛУГА."
Част 4 от поредицата „Система за управление на качеството в образователните институции“, която ще разгледа: спецификата и изискванията към работата в направление „Самооценка“; изисквания към директора на образователната институция, изисквания към педагогическите специалисти; специфики при работа при изграждане и управление, контролните точки за одит, рамки за мониторинг; специфика при управление в раздел "Управление", раздел „Институционална среда“, раздел „Образователен процес“, раздел „Благосъстояние“. Специфика за провеждане на самооценка по специфика на среда.

Дата:  от 08 април 2024 г. до 12 април 2024 г.
Място на провеждане: Хотел „Спартак“ – семинарна зала, гр. Сандански
Заявка можете да попълните ТУК

Обучението е подходящо за директори и учители, членове на комисии по качеството. В рамките на форума за споделяне на добри практики са предвидени лекционни и практически модули обхващащи внедряването на политиката по качество в образователните институции.
              Поради естеството на материята, изискванията и важността на темата, в рамките на 5 дена ще се обхванат всички контролни точки за провеждане на самооценка в образователната институция.
Панелите на форума са разпределени както следва

 • „Обща рамка и изисквания. Управление на качеството. Политика по управление. Изисквания за качество в ЕС.“
 • „Изисквания за провеждане на самооценка. Ключови документи съдържащи контролни параметри за провеждане на самооценка.“
 • „Самооценка в раздел „Среда“. Поддържане на благоприятна среда в образователната институция. Оценка на състояние на среда. Анализ на среда. Оценка на първоначално състояние на системата. Оценка и периодично проследяване на системата. Изменение по контекст.“
 • “Самооценка в раздел „Управление“. Доклад „Преглед на ръководството“. Ефективност на Контролна дейност на директор в съответствие с изискванията за качество.“
 •  „Самооценка в раздел „Комуникационна политика“.
 • „Самооценка в раздел „Сигурност и безопасност“. Самооценка в раздел „Управление на промяна и управление на риск.“
 • „Самооценка на педагогическия специалист.“
 • „Самооценка по цялостната координационна и субординационна рамка.“
 • „Самооценка в раздел „Напредък и резултати.“
 • „Специфика при изграждане на доказателствени формулировки за обезпечаване на самооценката.“
 •  „Годишен доклад за самооценка.“
 • „Самооценка и последващи действия за гарантиране на устойчива резултатност.“
 • „Мерки по качество и коригиращи дейности.“
 • „Актуализации и изисквания за периодично надграждане на системата по управление.“

Практически сегмент:

 • „Изграждане на Годишен доклад за самооценка.“
 • „Матрица на мерки по качество и анализ на резултати.“, „Матрица на промените.“
 • „Избор на доказателствени форми за проследяване на ефективността на Политиката по качество.“, „Актуализация по ключови документи съдържащи контролни параметри за провеждане на самооценка – годишна база.“

 МАТЕРИАЛИ
Поради спецификата на материята, предизвикателствата, затрудненията, които колегите изпитват при организация и провеждане на самооценка, в рамките на тази сесия колегите (които имат внедрена и/или ще внедряват система по управление) ще могат да закупят допълнителни материали, с които да помогнат своя екип и да се справят самостоятелно, без да се търси консултант.
Пакетите са:
Пакет „Базов“.
Пакетът включва:

 •  Матрица на Годишен доклад за самооценка с насоки по прилагане, за самостоятелна разработка. Матрица на анализ;
 •  Матрица на ключови протоколи и документи на Комисията по качество за провеждане на самооценка по области и направления;
 •  Матрици на документи за актуализация;
 •  Матрица на мерки по качество.

Пакет „Разширен.
Пакетът включва:

 •  Матрица и примерно попълнени данни в Годишен доклад за самооценка, с матрица и примерно попълнен анализ, по целите по качество;
 •  Протоколи и документи (по примерно заложени параметри) за Комисия по качество;
 •  Констативни протоколи от Контролна дейност на директор, свързани със самооценката;
 •  Документи подлежащи на ежегодна актуализация, с насоки и примерно попълнение параметри;
 •  Матрица на Наръчник за самооценка, с матрица на прилежащи процедури;
 •  Ключови документи свързани със самооценката, имащи отношение към Политиката по качество.

 
Защо го правим?

Голяма част от директорите изпитват затруднение при управление на процесите свързани с внедряване на политиката по качество, провеждането на самооценка и имат нужда от методическа подкрепа по прилагане на същите тези политики. Наличието на документи не е достатъчно условие, за да се постигне качество на образованието.
Този вид срещи, с включени практически обучения и модули за обмяна на добри практики, се наложиха през годините като изключително успешни. За нас високото качество на образователната услуга е кауза.
Основна цел на обученията е да се подпомогне работата на образователните институции по отношение изграждане и поддържане на реално приложима политика по качество, по оптимално заложена организационна структура, със съответната подготовка за оценка на състояние на системата.
В рамките на форума се редуват теоретични панели, практически модули и форуми за споделяне на добри практики, ориентирани към обезпечаване на самооценката в образователните институции. В рамките на срещата се дават насоки, предоставят се матрични документални рамки, разработват се документи по специфика на среда и се провеждат консултации по специфика на функциониране.
 
Всеки има възможност да сподели опит, да зададе въпроси, да получи нужната му информация и насоки по отношение на предстоящата самооценка в институциите през 2024/2025 година.
Не се търси количество на присъствие на обучението, а качествен процес, който да е полезен за колегията. По тази причина местата са ограничени.
 
ЛЕКТОР: инж. Калина Христова – експерт по управление на качеството
 
След преминаване на панелите, участниците ще получат сертификати. За тази покана са предвидени общо 2 сертификата на теми:

 • „Провеждане на самооценка в образователна институция“ (16 академични часа);
 • „Специфика при изграждане на дългосрочни политики за гарантиране на качество на образователната услуга“ (16 академични часа)

За всички колеги, които са присъствали на четирите части от поредицата, ще се връчи сертификат: „Вътрешен одитор по качество на образователна институция“ (72 академични часа) 

СПЕЦИФИКА:

 • Организаторът си запазва правото на промяна на часовете за провеждане на обученията.
 • Разходите по пребиваване в гр. Сандански –  пътни, дневни, нощувка, са за сметка на участниците.
 • Участниците резервират самостоятелно нощувките си, в избрани от тях места за настаняване.
 • ВАЖНО! Има договорена отстъпка за престой в хотела на участниците във форума. Който желае може да се възползва. Отстъпката включва: настаняване, обяд и вечеря на преференциални цени. Телефон за резервация в хотел „Спартак“ – 0887444888.
 • Във форума могат да участват директори на образователни институции и членове на комисии по качество.

АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ можете да се обадите в „Институт по качество в образованието“ – инж. Калина Христова, телефон: 0899885167
  
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ:
 
Заявки за участие се приемат  до  20.03.2024 г.  ТУК
ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ:
Цената за учители и директори е 120 лв. с ДДС, за целия период на обучение.
Допълнителните заявки за материали, са както следва:
Пакет „Базов“-цена 240 лв. с ДДС
Пакет „Разширен”-цена 540 лв. с ДДС
Колегите, които имат достъп до www.panel.eduset.net (сайт с пълната контролната дейност на директора, в съответствие с изискванията за качество и всички документи по качество), могат да изтеглят документите безплатно след 01.04.2024 г.
Допълнителна заявка за пакет документи можете да отразите в заявката за обучението.
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Попълнена заявка ТУК;
 
ПРОГРАМА
 
08.04.2024 Г. ПЪРВИ ПАНЕЛ. „ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО“
 
09:00 – 13:00 Персонални консултации по предварителна заявка за колеги внедряващи политиката по качество, с актуализация 2023/2024 година.
15:30 - 16:00 часа Регистрация за форума. Откриване.
16:00 - 18:00 часа Дискусионна среща с представяне на модели за работа и лектория. Въвеждащ модул от панел: „Обща рамка и изисквания. Управление на качеството. Политика по управление. Изисквания за качество в ЕС.“
 
09.04.2024 Г. ВТОРИ ПАНЕЛ. „САМООЦЕНКА“. ОБЛАСТ „УПРАВЛЕНИЕ“
10:00 – 11:30 часа Дискусионна среща и обмяна на добри практики. Представяне на модели за работа, лектория на тема: „Изисквания за провеждане на самооценка. Ключови документи съдържащи контролни параметри за провеждане на самооценка.“
11:45 – 13:15 часа Лектория с практически сегмент и обмяна на добри практики. Тема: „Самооценка в раздел „Среда“. Поддържане на благоприятна среда в образователната институция. Оценка на състояние на среда. Анализ на среда. Оценка на първоначално състояние на системата. Оценка и периодично проследяване на системата. Изменение по контекст.“
14:00 – 15:00 часа Лектория с практически сегмент и обмяна на добри практики. Тема: “Самооценка в раздел „Управление“. Доклад „Преглед на ръководството“. Ефективност на Контролна дейност на директор в съответствие с изискванията за качество. Контролна дейност на директор за обезпечаване на самооценката.“;
15:15 – 16:00 часа Лектория: „Самооценка в раздел „Комуникационна политика“;
16:10 – 17:00 часа Дискусионна среща с практически сегмент: „Самооценка в раздел „Сигурност и безопасност“. Самооценка в раздел „Управление на промяна и управление на риск.“;
 
След приключване на официалната програма се провеждат персонални консултации по изграждане на документация с предварителна заявка.
 
10.04.2024 Г. ТРЕТИ ПАНЕЛ „САМООЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВА РЕЗУЛТАТНОСТ“
              10:00 – 11:30 часа  „Самооценка на педагогическия специалист.“
11:45 – 13:15 часа Лектория с практически сегмент и обмяна на добри практики. Тема: „Самооценка по цялостната координационна и субординационна рамка.“
14:00 – 15:00 часа Лектория с практически сегмент и обмяна на добри практики. Тема: „Самооценка в раздел „Напредък и резултати.“;
15:15 – 16:00 часа Лектория: „Специфика при изграждане на доказателствени формулировки за обезпечаване на самооценката.“;
16:10 – 17:30 часа Лектория: „Доклад за самооценка. Изисквания. Рамки. Организация на процеси за провеждане на самооценка“;
 След приключване на официалната програма се провеждат персонални консултации по изграждане на документация с предварителна заявка.

11.04.2024 Г. ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ „ПРАКТИКУМ
              10:00 – 11:30 часа Лектория с практически сегмент. Тема: „Самооценка и последващи действия за гарантиране на устойчива резултатност.“
11:45 – 13:15 часа Лектория с практически сегмент. Тема: „Мерки по качество. Коригиращи дейности.“
14:00 – 15:00 часа Практикум: „Актуализации и изисквания за периодично надграждане на системата по управление.“;
15:15 – 16:00 часа Практикум: „Изграждане на Годишен доклад за самооценка.“;
16:10 – 17:30 часа Практикум: „Изграждане на Годишен доклад за самооценка.“;
 След приключване на официалната програма се провеждат персонални консултации по изграждане на документация с предварителна заявка.
 
12.04.2024 Г. ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ „ПРАКТИКУМ
              10:00 – 11:30 часа  Практикум: Матрица на мерки по качество и анализ на резултати.“
11:45 – 13:15 часа Практикум: „Матрица на промените“, „Избор на доказателствени форми за проследяване на ефективността на Политиката по качество.“, “Актуализация по ключови документи съдържащи контролни параметри за провеждане на самооценка – годишна база.“;
13:30 – 14:00 часа Заключителна част. „Бъдещи насоки за развитие.“
 След приключване на официалната програма се провеждат персонални консултации по изграждане на документация с предварителна заявка.

ОРГАНИЗАТОР:  „Институт по качество в образованието“, към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура", регистрирани като естествено продължение на идеята за подобряване качеството на образователния процес и инициативите: 

 • „Подобряване условията на труд в образователна среда.“
 • „Повишаване на качество на образователната услуга и гарантиране на бъдещето за нашите деца.“

Периодично информация за управление на системата по качество се предоставя във Facebook групата: „Системи за управление на качество в образованието. Работна група.“
 
С голяма емоция и нетърпение очакваме срещата с Вас. Тези, които ще идват за първи път на наши обучения, ги информираме, че това не е типичната лектория, която масово се прилага.
 
На срещите се разглеждат основно практически казуси, разработват се документи, адаптира се документация според персоналните изисквания на всеки един. До момента на тези срещи са присъствали директори, които реално искат да осигуряват високо ниво на качество на образователната услуга в институциите си.  Изпитваме лична удовлетвореност, че групата, която реално прилагаше системата (не само на документи) се увеличава. Усещаме в колегите увереност, желание да се работи, а към нас и нашата работа безрезервна подкрепа. 
 
ОЧАКВАМЕ ВИ!
инж. Калина Христова
Председател на УС - Фондация "Качество в образованието"
ИД "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167
 
ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ И ФОРУМИ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА:
Предстоящите форуми и обучения предвидени на тема "Качество на образователната услуга" са както следва:

ЧАСТ 5
Част 5 от поредицата „Система за управление на качеството в образователните институции“, обхваща теми свързани с: „Приемственост и проследяване на процеси. Планиране на дейности на база мерки по качество. Изисквания към Годишен план за дейността.“