fbpx Отговори от проведена анкета на 12.10.2022 г. на тема: "Идентификация на неефективни звена, в сферата на образованието“ | Образователни инструменти.

Отговори от проведена анкета на 12.10.2022 г. на тема: "Идентификация на неефективни звена, в сферата на образованието“

Отговори от проведена анкета на 12.10.2022 г. на тема: "Идентификация на неефективни звена, в сферата на образованието“
Анкетата е с цел изграждане на карта за идентификация на несъответствия в сферата на образованието и изграждане на прозрачна рамка, отразяваща действителната компетентност на управленските звена, в образователна среда.
Отговорите са приложени без редакция.
Забележка: Попълнили 23 човека, работещи в сферата на образованието.

Моля, опишете характеристиките, които определят един директор, като "неефективно работещ".
23 отговора

 • Текучество на персонала и слаби образователни постижения на учениците.
 • Не знае нормативната база, толерира приятели, не уважава труда на подчинените му, ако не са му приятели
 • Които е субективен
 • Не се справя с мениджърските задачи-не успява да задържи положителните си кадри(педагози и пом възпитатели), не се справя с делегиране на задачи и не откликва за колаборация с подчинените си.
 • Не умее да управлява финансовите и човешки ресурси
 • Не разпределя правилно задачите между служителите си.
 • Считам , че най-неефективно е когато работната атмосфера е не-стимулираща, подтискаща. Защото свободата на учителите стимулира тяхната креативност и развитие на училището, В този смисъл директор-диктатор е неефективен. Други характеристики са: не изслушва колегиума, налага (дори на ПС) предварително взети свои решение, изпълва със съдържание израза :книжен (нормативен) плъх", не подкрепя избрана от учител квалификация, не подкрепя участия в проекти, от които не е заинтересован.
  • вечно зает и няма време да изслуша учителите,
  • не разпределя правилно времето си,
  • води дълги и неефективни педагогически съвети, където проблемите не се обсъждат, а се замитат под килима,
  • харчи пари за глупости, а не снабдява учителите дори с маркери и хартия,
  • не си прави труда дори да научи имената на учителите, не знае какво преподават,
 • Обича да навиква учителите при най-малкото нарушение от тяхна страна и непременно публично,
  • не зачита авторитета и достойнството на учителите,
  • открито взема страната на родители с високи доходи, дори когато детето им очевадно е нарушило куп правила и разпоредби в училище,
  • допуска огромен дефицит в училищния бюджет поради пълна липса на знания и умения за управлението му,
  • неграмотен, пише официални документи с правописни грешки,
  • изграждащ си обкръжение от миропомазани фаворити и доносници, които ходят на работа за всичко друго, но не и да преподават качествено на децата,
  • не упражняващ никакъв контрол върху реалната работа на учителите, не насърчаващ развитието им, а напротив - спъващ го
  • нямащ никаква визия за развитието на училището
  • не общуващ с общината, защото им е сърдит
  • оставящ училището да се разпадне, понеже не организира текущи ремонти
  • не участващ в никакви проекти, изискващи съфинансиране и отчитане след това и т.н.
 • Държи се като диктатор,изпълнява страхливо всички административни задължения,не уважава колегите си,подценява ги ,самият той не е компетентен като учител,използва административните безумия като форма за тормоз
 • Не се включва в квалификации, не познава нормативната уредба, липса на комуникация с останалите участници в училищната общност, не стимулира служителите си за креативност, иновативност и опит да "надскочат себе си", изоставане от съвременните тенденции в образованието.
 • Липса на адекватна организация при възникнали извънредни ситуации,не равномерно разпределение на часовете между колегите от една предметна област,вземане на решения в последния момент, без да уведомява учители и ученици,вземане на решения без да уведомява заинтересованите и работещите по проблема учители,юридически и административно некомпетентен
 • Не познава нормативната уредба, липса на качества за работа в екип с учителите, избягване на проблемите и нежелание да вземе решения по тях. Липса на отговорност. Пренебрегване на мнението на родителите и нежелание да изслуша проблемите.
 • Седи сам в кабинета си, взира се в мониторите за наблюдение в класните стаи, следи кой кога влиза в час и прави неуместни забележки на всеки.
 • "Избран" на конкурса по втория начин. Заобиколил се с послушковци, които му вършат работата. Некомпетентен по директорските въпроси.
 • Отлив на ученици; Ниска мотивация за учене; Тревожност и напрежение в екипа
 • Преди всичко набляга на бумащината, а учителите са просто средство за преследване осъществяване на амбициите. Субективен, груб в определени моменти, не си контролира емоциите.
 • Номенклатура, поставен по партийна линия
 • Не знае закони и наредби. Не чете новостите, не умее да работи по програми и проекти, електронни платформи. Разчита , че други хора ще свършат всичко това. Винаги има само изисквания, без да е компетентен. Крещи, блъска, тръшка и обижда колегите си. Не създава благоприятна и мотивираща среда за работа в толкова напрегнатата ни работа. Търси начини да унижи колегите си. Защитава родители и ученици, а не колегите си. Прави съвети които варират между 2 до 6 часа, безсмислени събирания всяка седмица или няколко пъти на седмица. Изисква от едни максимума, а други изобщо не ги търси за нищо. Винаги казва че е шефа и това е. Държи тон само на подчинените си, но където трябва да отстои не може да каже и дума. Не може да общува с хора. Да обяснява, че щом ученици нарушават дисциплина или са проблемни, значи учителите са виновни , защото трябва да се справят.Всичко това води до не ефективна работа и напрежение.
 • Липса на човечност, бюрократ
 • Неадекватно поведение, противоречиви заповеди, нелогични решения, липса на дипломация
 • Претоварен,нямащ време за текущи проблеми на децата и педагозите.
 • Не е на работа редовно и мери подчинените си с "различен аршин".
 • Спуснат по партийна линия или друга зависимост, не приема различни мнения, а налага своето, работещ на принципа "Разделяй и владей"

Моля, опишете характеристиките, които определят един педагогически специалист, като "неефективно работещ".
23 отговора

 • Слаб успех на учениците, липса на иницианивност за работа в комисии, по програми и проекти, нежелание за квалификация.
 • работи без да влага сърце
 • Които е награмотен
 • Не работи с родителите, не използва иновативни методи, не залага на основните принципи и методи на работа, проформа действа в ситуациите.
 • Не може да управлява класа /паралелката/. Не владее учебния материал.
 • Не овладява класа в учебен час.
 • Не е креативен, не работи с желание, не използва нови подходи в работата си, не работи в синхрон с другите учители на класа или колегите по предмета, възприема учениците катоо подчинени, а не като портньори в обуччението.
 • А. Неефективен поради обективни причини
  • старо, изхабено оборудване - само бяла дъска. Маркери и работни материали си купува и осигурява сам, ако иска и може да си ги позволи.
  • никакъв достъп до мултимедия, компютри, модерни мултифункционални устройства
  • ако е млад и неопитен - неосигурена помощ от наставник
  • токсична колегиална среда
  • ограничен достъп до информация и контакти с родители
  • никаква комуникация с ръководството
 • В такава ситуация учителят е оставен да се оправя сам, както може и доколкото може. Това го прави неуверен, фрустриран и често разорен, ако купува всичко, необходимо за учебния процес, сам.
 • Б.Неефективен по субективни причини
  • зле избрана професия, за която няма усет и талант
  • слаби резултати от следването, взел диплом, но зад него няма реални знания
  • липса на педагогическа практика и опит (това се компенсира с времето)
  • липса на желание и интерес към усвояване на нови знания и педагогически практики
  • необичащ децата, неумеещ да общува с тях
  • мързелив и безразличен, не се подготвя за уроците си
  • арогантен и груб с деца и родители
 • Немотивиран,уморен,криещ се зад болести,отсъстващи често от работа,производител на интриги и конфликти,изпълняващ сляпо всякакви образователни безумия
 • Липса на комуникация с ученици, родители,колеги и училищно ръководство, никакво професионално развитие, неглежиране и неучастие в различни училищни мероприятия и проекти.
 • Фиктивно изпълнение на служебните задължения,занижен контрол върху учениците
 • Липса на отговорност при работа с учениците, липса на качества за работа в екип, закъсняване за час, неизползване на съвременните технологии.
 • Изпява си урока, пише си материала и си отива.
 • Приближен на директора. Неспазващ никакви правила.
 • Незадоволителни резултати на учениците; Ниска мотивация за постижения; Липса на комуникация и поддържане в класа
 • Механично предаване на материала, неизискващ,не търсещ новости и средства, с които да направи урока интересен, нерискуващ
 • Некомпетентен, без желание за работа с деца и младежи и стремеж професионално развитие.
 • Хора, които не умеят да да общуват с деца. Придържат се конкретно към учебника и нищо повече. Когато не си карат часовете или пък влизат в час но нищо не правят. Учители, които преподават наизустеното от учебника и ако ги попитат нещо друго не могат да отговорят. Учители, които само влизат в час за да прибере децата. Това не е ефективно.
 • Липса на дисциплина в часовете.
 • Липса на мотивация и желание за работа
 • Немислещ, с постоянни затруднения, безличен, хаотичен
 • Неумеещ да работи в екип.
 • Не умее да "опредметява " понятно теоретичния материал , който преподава.
 • Вечно и от всичко недоволен, но с претенции

 
Моля, опишете характеристиките, които определят директорите ЗДУД и ЗДАСД, като "неефективно работещи".
23 отговора

 • Като на директор - липса на стратегия как да се постигат училищните цели, липса на комуникация с колеги и родители, липса на организационни умения.
 • Незнаещи, клюкари, интриганти, не могат да вземат решение
 • Които прави само копи пейст на училищната документация
 • Аналогични с предходните
 • Не познава нормативните документи.
 • Не се справя с административна работа и контролна дейност.
 • Копират поведението на неефективно работещ директор, нямат собствен облик, често използват фразата "не знам" или "знаеш кого да питаш".
 • ЗДУД
  • когато се занимават с всичко друго, но е и с управление на учебния процес в училище
  • когато не притежават никакви организационни умения
  • когато изискват куп ненужни справки и документи, които спокойно могат да си свалят сами от електронния дневник
  • когато се смятат за по-горно качество от останалите учители
 • -
 • Същите
 • Трудно справяне с поставени задачи, липса на желание за учене през целия живот.
 • непознаване на учебните планове в училище,вглъбяване в "точката на закона" без адаптиране към съответната ситуация
 • Избягване на проблемите, безотговорност при работа с учениците и учителите. Липса на качества за работа в екип, нежелание за работа с родители. Не познава нормативната уредба.
 • Взискателен, претенциозен, несловоохотлив и винаги сърдит и недоволен.
 • Нямат собствено мнение. Директорът нарежда и те изпълняват.
 • Непознаване на нормативната уредба; Невъзможност за решаване на казуси
 • Същите характеристики като директора, той обикновено е негово копие.
 • Некомпетентни, без визия, стратегия и план за развитие на институцията.
 • Не знае закони и наредби. Не чете новостите, не умее да работи по програми и проекти, електронни платформи. Разчита , че други хора ще свършат всичко това. Винаги има само изисквания, без да е компетентен. Крещи, блъска, тръшка и обижда колегите си. Не създава благоприятна и мотивираща среда за работа в толкова напрегнатата ни работа. Търси начини да унижи колегите си. Защитава родители и ученици, а не колегите си. Прави съвети които варират между 2 до 6 часа, безсмислени събирания всяка седмица или няколко пъти на седмица. Изисква от едни максимума, а други изобщо не ги търси за нищо. Винаги казва че е шефа и това е. Държи тон само на подчинените си, но където трябва да отстои не може да каже и дума. Не може да общува с хора. Всичко това води до не ефективна работа и напрежение.
 • Нямам мнение
 • Незнаещ, неинформиран, несериозен, нехаен, бездеен
 • Нямам коментар.
 • Не умеят да делегират права и проследяват безпристрастно работата на подчинените си.
 • Нямам наблюдение

 
Моля, дайте предложения за подобряване на работата, в образователните институции.
23 отговора

 • Твърде индивидуално е. Ако има хора с призвание нещата се получават. Зависи от екипа!!!! Не е въпрос на пари, пари има. Също намаляване административните тежести.
 • Мандатност на директорите и зам.директорите, назначаване на хора, които "горят" в работата си, а не, "мой човек"
 • Отстраняване на неработещи структури
 • Изключително компетентни инспектори извършващи не проформа проверки (нагласени). Система за оценяване от настоятелството и педагозите.
 • Повишаване на квалификацията на по-младия персонал.
 • Намаляване броя на учениците в клас. Повтаряне на клас в начален етап.
 • Мандатност на ръководството, като след изтичане на мандатния период и преди следваща мандатна длъжност да са задължени да имат период на длъжност учител. Така няма да забравят какво е да си учител и ще се избегне ходенето само по ръководни длъжности на хора, които отдавна са забравили какво е да си учител в динамичното ни време.
 • Ключова роля имат директорите. От тях зависи в най-голяма степен какъв ще е обликът, микроклиматът и авторитетът на едно училище. Затова за тези места трябва да се избират не просто умни учители, но и достойни хора, с визия за бъдещето и с искрена грижа за децата. Личното ми впечатление от много директори е, че само малка част от тях съответстват на казаното по-горе. Има много откровено некадърни и безотговорни хора, които с години заемат директорски постове и превръщат училищата от храмове на науката в зверилници. Моето предложение е да се направят директорите и заместник директорите държавни служители. Всеки, който иска да стане директор, задължително да завърши "Училищен мениджмънт", но не по настоящата програма в нашите ВУЗ-ове, която е тотално неадекватна и реално не учи как се управлява ефективно училище. Да се направи нова, адекватна учебна програма и само онези, които я завършат с отличие да имат право да влязат в т.нар. "Банка за кандидат-директори" Всеки, попаднал в банката, трябва да се явява на опреснителен изпит веднъж в годината, докато не стане директор. Когато в някое училище се пенсионира директор или бъде уволнен поради несправяне с работата, от тази банка да се изпраща веднага квалифициран нов директор. Видно е, че конкурс за директори няма да е нужен, тъй като присъствието в "Банката за директори" е достатъчна гаранция за професионална пригодност. Статута на директора като държавен служител да му дава право на служебно жилище и заплащане на режийните разноски директно от МОН, за което този човек да може да бъде изпращан дори и в най-затънтеното градче или село, там където има нужда.
 • Свобода от административен произвол
 • Намаляване на административната тежест , даване възможност за още по-голяма свобода при работата на институциите с цел по- качествено образование.
 • Отпадане на делегираните бюджети, повтаряне в начална степен и във всеки клас при неусвоен материал, даване на съответната тежест на НВО - при нисък резултат не преминаване в по- горен клас,СПЕШНО олекотяване на учебния материал и увеличаване на часовете за упражнения и повече часове за работа по проекти.
 • Отговорност в работата, възможности за екипна работа.
 • Преработка на ДОС и учебните програми. Директорите да са мениджъри или премахване на делегираните бюджети.
 • Избор на компетентни хора за директори/ конкурсите са смешни в този си вид/. Може би две години след назначението и ако не се справя, смяна.
 • Задължително е заемащите позицията да са минимум бакалаври по педагогика за директор; Задължителен стаж и опит за зам-директор, който отсъства в Наредба 15
 • Да се "повтаря" от 1-ви до 4ти клас за тези, които не са овлядяли материала. 2.Намаляване броя на учениците в паралелки и занимални поне до 15. Наказания ефективни за лоша дисциплина/глоба за родителите/, Да не се картотекира като СОП деца, занемарени от родителите с така наречените "Изатруднения в обучението". Специалистите, работещи с деца СОП неефективно си проседяват часовете. Да се предвидят повече часове за упражнения по математика и БЕЛ , без да се "разтоварва" чак толкова темите.Накрая ще останем с 5 страници учебник. Контрол върху медицинските бележки.
 • Нов модел на конкурс, с участие на колегията и обществения съвет. Кандидатите да са с опит в образованието, завършили образователен мениджмънт и прозрачно за заинтересованите страни да представят стратегия и програма за развитие. Да има мандат, който при добра работа може да бъде продължен.
 • За учител трябва да учиш 4 години , а не за един семестър или година. Когато магистратурата ти е извън бакславърската ти специалност да е поне 3 години / завършвам бакалавър българска филология-4 години , магистър математика-1 година/ смешно и трагично е. Паралелките да са с не повече от 20 деца. Когато ученик нарушава дисциплината да бъде отстранен от час и да бъде наказан. Когато уронва достойнството на учител по неприлични начини директно да бъде изключен от училището, независимо дали това училище е общинско/ ученик псува в час, учителя си, заради слаба оценка, но ученика не е наказан по никакъв начин, но ако е обратното ще уволнят учителя дисциплинарно, то ще го въртят и по ТВ -още по-голямо унижение/. Тъй като има много училища с проблемни ученици, нека има санкции за неприлично и непристойно поведение-обществено полезен труд, спиране на всякакъв вид помощи и както е било публично неприлично държанието, така да бъде и извинението. Шофьорски книжки да се дават само ако имат средно образование-12 клас с взети ДЗИ. Парите да не са за дете, този начин не е ефективен.
 • По-малко бумащина, мандатност на директорите, намаляне на броя на децата в паралелките, санкции за лошо поведение
 • Реална автономия на институциите; правилно изчислен бюджет или премахване на делегирания бюджет; ограничаване на безкрайните родителски права /нормативно решение на проблемите с дисциплината; осъвременяване на МТБ; еднинни познавателни книжки и учебници...
 • Намаляване броя на децата в група или клас. Увеличаване на единния разходка стандарт за издръжка. Увеличаване на обслужващия персонал, най-вече там където има деца със СОП.
 • Да се прекрати практиката за назначаване и покровителстване на хора непригодни за рабата в системата на образованието.
 • Високи критерии за влизане в системата, ефективна квалификация, която не се раздава на килограм, особено ПКС, заплащане на наставничеството, достъп до Интернет и устройства за всеки учител, по-малък брой деца в групите на ДГ, резултати на изхода на всеки етап и директора да има правомощията да се освобождава от тези, които не покриват минимума.