fbpx "Специфика по организация и управление на политика по качество за образователни институции.“ | Образователни инструменти.

"Специфика по организация и управление на политика по качество за образователни институции.“

ПОКАНА
 
Уважаеми Колеги,
 
 „Институт по качество в образованието“ има удоволствието да Ви покани на международен форум за обмяна на добри практики с включени практически и лекционни модули, разглеждащ управление на качеството в образователни институции предвидено за директори и учители, които са част от управление на качеството, в институциите.
 
Тема: "СТЪПКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ" - Част 1

Това е първа част от поредица обучения и форуми за споделяне на добри практики свързани с качество на образователната услуга, предвидени за 2023/2024 година.
Информация по отношение пълния списък от теми можете да видите в края на поканата.
 
Дата:  от 07 ноември 2023 г. до 09 ноември 2023 г.
 
Място на провеждане:
Народна библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив
/Входът за залата е страничен на централния вход/
Обучението е подходящо за директори и учители, членове на комисии по качеството.
 
В рамките на форума за споделяне на добри практики са предвидени лекционни и практически модули обхващащи внедряването на политиката по качество в образователните институции.
 
*ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ Заявка можете да подадете от ТУК
Програмата можете да изтеглите от тук
 
Гости на форума са представители на общини и образователни институции от:
- Ayuntamiento de Cullera, Spain
- Global & Local, Srl Italy
- Gipacor, France
- Ies J Llopis Mari, Spain
- Karamursel mesleki ve teknik anadolu lisesi, Turkey
- European Center for Innovation, Education, Science and Culture, Bulgaria
 
Панелите на форума са разпределени, както следва

 • „Обща рамка и изисквания по внедряване на политика по управление на качеството. Стъпки по изграждане на Политика по управление. Наръчник по управление. Изисквания за качество в рамките на ЕС“;
 • „Изменения и допълнения в нормативната база, касаещи качество на образователната услуга“;
 • „Лидерство в училищната общност. Ефективно лидерство. Специфика при работа на управленския екип“;
 • „Концепция за устойчиво развитие. Стратегия за развитие. Рамка. Специфика. Основни грешки. Изграждане на Годишен план за дейността“;
 • „Оперативно управление. Координационна и субординационна рамка. Ефективност, организация, проследяване, пригодност и адекватност на организационната структура в съответствие с политиката по управление на качеството. Необходимости от управление на качеството в динамика“;
 • „Управление на ресурси и процеси на база специфика на среда и специфика на функциониране. Ролята на комисиите за управление на процесите. Специфика при определяне дейността на комисиите“;
 • „Управление на риск, кризи и промени. Проследяване на несъответствията по стратегическата и концептуалната рамка. Приемственост. Документална рамка за проследимост на несъответствия и ниво на качество на образователната услуга“;
 • „Дългосрочно развитие на екипи за гарантиране на устойчивост на резултатите в съответствие с изискванията за качество на образователната услуга. Изграждане на професионални общности за споделяне на добри практики в рамките на ЕС. Управление на знанието. Наставничество. Съхранение на знанието. Специфика при поддържане на информационна база за споделяне на знанието“;
 • „Контролна дейност на директор в съответствие с изискванията за качество в раздел „Управление“. Доклад от дейността на управленския състав по длъжностна характеристика. Изисквания, Рамки. Обхватност. Отчетност“;
 • Практически сегмент: „Методи за пречупване на негативни нагласи спрямо прилагане на политиката по качество. Видове управленски модели за контрол на системата по качество в динамика. Насърчаване на резултатността чрез политиката по качество. Оптимизация на процеси. Намаляване на административната тежест“.

 
Защо го правим?
 
Голяма част от директорите изпитват затруднение при управление на процесите свързани с внедряване на политиката по качество и имат нужда от методическа подкрепа по прилагане на същите тези политики. Наличието на документи не е достатъчно условие, за да се постигне качество на образованието.
 
Този вид срещи, с включени практически обучения и модули за обмяна на добри практики, се наложиха през годините като изключително успешни. За нас високото качество на образователната услуга е кауза.
 
 Основна цел на обученията е да се подпомогне работата на образователните институции по отношение изграждане и поддържане на реално приложима политика по качество, по оптимално заложена организационна структура, със съответната подготовка за оценка на състояние на системата.
 
В рамките на форума се редуват теоретични панели, практически модули и форуми за споделяне на добри практики, ориентирани към обезпечаване на политиката по качество в образователните институции. В рамките на срещата се дават насоки, предоставят се матрични документални рамки, разработват се документи по специфика на среда и се провеждат консултации по специфика на функциониране. Всеки има възможност да сподели опит, да зададе въпроси, да получи нужната му информация и насоки по отношение на предстоящите инспектиране и атестация.
 
Не се търси количество на присъствие на обучението, а качествен процес, който да е полезен за колегията. По тази причина местата са ограничени.
 
*ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ Заявка можете да подадете от ТУК
Програмата можете да изтеглите от тук
 
ЛЕКТОР: инж. Калина Христова
 
След преминаване на панелите, участниците ще получат сертификати. За тази покана са предвидени общо 2 сертификата на теми:

 • "Осигуряване и ефективно управление на политиката по качество в образователните институции.“ (16 академични часа);
 • „Изграждане на професионални общности за споделяне на добри практики в рамките на ЕС.“ – Европейски сертификат 

 
СПЕЦИФИКА:

 • Организаторът си запазва правото на промяна на часовете за провеждане на обученията.
 • Разходите по пребиваване в гр. Пловдив –  пътни, дневни, нощувка, са за сметка на участниците.
 • Участниците резервират самостоятелно нощувките си, в избрани от тях места за настаняване.
 • Във форума могат да участват директори на образователни институции и членове на комисии по качество.

АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ можете да се обадите в „Институт по качество в образованието“ – инж. Калина Христова, телефон: 0899885167
  
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ:
 
Заявки за участие се приемат  до  27.10.2023 г. ТУК
 
ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ:
Цената за учители и директори е 96 лв. с ДДС, за целия период на обучение.
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Попълнена заявка ТУК;
 
ПРОГРАМА
/Програмата можете да изтеглите от тук/

 
07.11.2023 г. Първи панел. Изисквания в Област „Управление“. Стратегическо управление и лидерство.

13:30 - 14:00 часа Регистрация
14:00 - 15:30 часа Дискусионна среща с представяне на модели за работа и лектория с въвеждащ модул от панел: „Обща рамка и изисквания по внедряване на политика по управление на качеството. Политика по управление. Наръчник по управление. Изисквания за качество в ЕС.“
15:45 - 17:00 часа „Отражение на измененията и допълненията в ЗПУО от 03.02.2023г. върху Политиката по качество. Изменения и допълнения в нормативната база, касаещи качество на образователната услуга “. Насоки по управление на измененията.

 
08.11.2023 г. Втори панел. Изисквания в Област „Управление“. Стратегическо управление и лидерство. Управление на ресурси.

10:00 – 11:30 часа Дискусионна среща и обмяна на добри практики. Представяне на модели за работа, лектория на тема: „Лидерство в училищната общност. Ефективно лидерство. Специфика при работа на управленския екип. Изисквания по длъжността „директор“, „зам. директор““;
11:45 – 13:15 часа Лектория с практически сегмент и обмяна на добри практики. Тема: „Концепция за устойчиво развитие. Стратегия за развитие. Рамка. Специфика. Основни грешки. Изграждане на Годишен план за дейността.“
14:00 – 15:00 часа Обмяна на добри практики. Тема: „Оперативно управление. Организационна структура. Управление на процеси в образователната институция. Координационна и субординационна рамка. Ефективност, организация, проследяване, пригодност и адекватност на организационната структура в съответствие с политиката по управление на качеството. Необходимости от управление на качеството в динамика.“;
15:15 – 16:00 часа Лектория с практически сегмент: „Управление на ресурси и процеси на база специфика на среда и специфика на функциониране. Ролята на комисиите за управление на процесите. Специфика при определяне дейността на комисиите.“;
16:10 – 17:00 часа Дискусионна среща с практически сегмент: „Изграждане на професионални общности за споделяне на добри практики в рамките на ЕС, прилагане на политиката по качество, ефективност и функционалност на екипите на база специфика на среда.“;

 
След приключване на официалната програма се провеждат персонални консултации по изграждане на документация с предварителна заявка.
 
09.11.2023 г. Трети панел  „Добри практики в рамките на ЕС“
 

10:00 – 11:00 часа  „Управление на риск, кризи и промени. Режим на работа при предвидени и непредвидени промени. Матрица на промените. Проследяване на несъответствията по стратегическата и концептуална рамка. Приемственост. Документална рамка за проследимост на качество на образователната услуга.“
11:15 – 12:15 часа Обмяна на добри практики свързани с „Ефективно управление на общности за обмяна на добри практики в рамките на ЕС, квалификация и дългосрочно развитие на екипи за гарантиране на устойчивост на резултатите в съответствие с изискванията за качество на образователната услуга. Управление на знанието. Наставничество. Съхранение на знанието. Специфика при поддържане на информационна база за споделяне на знанието. Специфика при изграждане на информационни бази за споделяне на добри практики в рамките на ЕС.“
12:45 – 14:00 часа Обмяна на добри практики свързани с: „Контролна дейност на директор в съответствие с изискванията за качество в раздел „Управление“. Доклад от дейността на управленския състав по длъжностна характеристика. Изисквания. Рамки. Обхватност. Отчетност.“
Практически сегмент: Методи за пречупване на негативни нагласи спрямо прилагане на политиката по качество. Видове управленски модели за контрол на системата по качество в динамика. Насърчаване на резултатността чрез политиката по качество. Оптимизация на процеси.
 
14:00 часа Закриване на форума.

 
 ОРГАНИЗАТОР:  „Институт по качество в образованието“, към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура", регистрирани като естествено продължение на идеята за подобряване качеството на образователния процес и инициативите:
 

 • „Подобряване условията на труд в образователна среда.“
 • „Повишаване на качество на образователната услуга и гарантиране на бъдещето за нашите деца.“

Периодично информация за управление на системата по качество се предоставя във Facebook групата: „Системи за управление на качество в образованието. Работна група.“
 
С голяма емоция и нетърпение очакваме срещата с Вас. Тези, които ще идват за първи път на наши обучения, ги информираме, че това не е типичната лектория, която масово се прилага.
 
На срещите се разглеждат основно практически казуси, разработват се документи, адаптира се документация според персоналните изисквания на всеки един. До момента на тези срещи са присъствали директори, които реално искат да осигуряват високо ниво на качество на образователната услуга в институциите си.  Изпитваме лична удовлетвореност, че групата, която реално прилагаше системата (не само на документи) се увеличава. Усещаме в колегите увереност, желание да се работи, а към нас и нашата работа безрезервна подкрепа. 
 
ОЧАКВАМЕ ВИ!

инж. Калина Христова
Председател на УС - Фондация "Качество в образованието"
ИД "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167

Заявки за участие се приемат  до  27.10.2023 г. ТУК
Програмата можете да изтеглите от тук

ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ ОБУЧЕНИЯ И ФОРУМИ ПРЕЗ 2023/2024 ГОДИНА:

Останалите форуми и обучения предвидени на тема "Качество на образователната услуга" са както следва:
ЧАСТ 2
ИЗИСКВАНИЯ В ОБЛАСТ „ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА“
Модул, предвиден за началото на декември, 2023г., гр. Пловдив. Народна библиотека „Иван Вазов“. Дата ще бъде обявена допълнително. Цена: 96 лв с ДДС, на човек.

Теми в модула:
“Ефективност при работата със заинтересованите страни. Информираност. Включване. Удовлетвореност“;
„Ефективно управление на процедура „Жалби и сигнали“;
„Благоприятна среда и методи за поддържане на благоприятна среда“;
„Оценка на състояние на среда. Оценка на първоначално състояние на системата. Оценка и периодично проследяване на системата. Изменение по контекст“;
„Ефективно лидерство за поддържане на благоприятна среда“;
„Контролна дейност на директор в съответствие с изискванията за качество в раздел „Институционална среда“.

ЧАСТ 3
ИЗИСКВАНИЯ В ОБЛАСТ „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС“
Модул, предвиден за началото на март, 2024 г., гр. Пловдив. Народна библиотека „Иван Вазов“. Дата ще бъде обявена допълнително. Цена: 96 лв с ДДС, на човек.

Теми в модула:
„Организация и управление на образователния процес в съответствие с изискванията по качество“
„Обезпечаване на изискванията по длъжностна характеристика на педагогически специалист“;
„Изисквания и специфика при изграждане на доказателствени форми за обезпечаване на длъжността“;
„Специфика при работа на екипи за ключови компетености и звена гарантиращи ниво на качество на образователната услуга“
„Доклад от дейността на педагогическия специалист. Изисквания, Рамки. Обхватност на документите. Специфика при изграждане на портфолио.“
„Контролна дейност на директор в съответствие с изискванията за качество в раздел „Образователен процес“.

ЧАСТ 4
САМООЦЕНКА
Модул предвиден за началото на април, 2024 г., гр. Сандански. Хотел „Спартак“ (бившия хотел „Св. Никола“). Дата ще бъде обявена допълнително. Цена: 96 лв с ДДС, на човек.

Теми в модула:
„Специфика при работата на Комисия по качеството.“
„Специфика при планиране на дейността за провеждане на самооценка и провеждане на вътрешен одит. Формуляри. Протоколи. Дейности.“
„Цели по качество. Обхват и дейности за гарантиране на качество на образователната услуга в съответствие с изискванията заложени в ЗПУО, с приложими ДОС.“
"Отчетност по процеси. Отчетност на комисии, работни групи и екипи";
„Годишен доклад за самооценка. Специфика. Рамка. Обобщаване на данни. Анализ. Форми за отчетност по предвидени групи и структури за управление на системата“;
„Мерки по качество. Изисквания. Основни грешки“;
„Коригиращи дейности. Цикличност при прилагане на изисквания“;
„Приемственост на документи“;
„Оптимизация на документи и намаляване на административната тежест върху управленския състав и педагогическия персонал“;
„Контролна дейност на директор в съответствие с изискванията за качество в раздел „Самооценка“.