fbpx 12. Eфективност при работата на комисиите в образователните институции. Ролята на учителя, като член на комисия. Изисквания. Процеси. Отговорности. Документация. Атестация. | Образователни инструменти.

12. Eфективност при работата на комисиите в образователните институции. Ролята на учителя, като член на комисия. Изисквания. Процеси. Отговорности. Документация. Атестация.

Обучение с присъждане на сертификат
Обучението е практически насочено за управление и организация на комисиите функциониращи на територията на образователната институция. 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.
 
Програмата разглежда: 

  • Модул 1: Изисквания към организация на работни групи и комисии;
  • Модул 2: Ролята на педагога за изграждане на устойчив растеж;
  • Модул 3: Комисиите като гарант за безопасни условия на труд, безопасна, устойчива среда и устойчиво управление. Измерване. Анализ;
  • Модул 4: Коригиращи действия. Функционалност, ефективност на комисиите в училища и детски градини;
  • Модул 5: Документи. Атестация. Одитни форми;
  • Модул 6: Прилагане на политики в динамика. Отчетност;
  • Модул 7: Устойчивост при взаимодействие между комисии, ръководство и заинтересовани страни;
  • Модул 8: Форми по обезпечаване на атестацията.

Можете да заявите всеки един от модулите като отделно обучение. 
За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Комисии по ресори;
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.