fbpx 1. Изисквания и управление на документация в съответствие със системата по качество. | Образователни инструменти.

1. Изисквания и управление на документация в съответствие със системата по качество.

Обучение с присъждане на сертификат.

Обучението е изградено в помощ на Директори и Комисии по качество за изготвяне на документация по СУК.
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
 

 • Модул 1: Стратегическа рамка;
 • Модул 1: Изискванията към стратегическите документи ;
 • Модул 1: Концепциите за управление на качеството и приложимостта им в образователната институция;
 • Модул 2: Нормативни документи;
 • Модул 2: Ефективно прилагане на ISO в институционална среда;
 • Модул 3: Наблюдение и преглед на средата. 
 • Модул 4: Изготвяне на наръчници, процедури и оперативни документи за разработване, утвърждаване, реализиране и отчитане на дейности.
 • Модул 5: Набиране на доказателствен материал за документална обезпеченост скали за оценка и самооценка.
 • Модул 5: Изисквания към портфолио съобразно ЗУПО.
 • Модул 6: Атестационни форми и модели за коригиращи действия.
 • Модул 7: Мерки за повишаване на качеството и ефективността в работата.

Можете да заявите всеки един от модулите като отделно обучение, но то ще приключва с издаването на сертификат. 

За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на образователната институция;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Продължителност: 16 часа

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.