fbpx 3. Ефективна образователна среда. Динамика на образователния процес. Обща подкрепа. Изграждане на модели за позитивно възпитание. | Образователни инструменти.

3. Ефективна образователна среда. Динамика на образователния процес. Обща подкрепа. Изграждане на модели за позитивно възпитание.

Обучение с присъждане на сертификат.
Обучението е изградено в помощ на Директори, Комисии по качество и педагогически състав, по отношение на техники за изграждане на ефективна образователна среда.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда

 • Модул 1: Етапи за изграждане на ефективна образователна среда;

 • Модул 2: Методи за пречупване на негативни нагласи;

 • Модул 2: Контрол над рискова критична маса;

 • Модул 3: Видове емоционални провокатори;

 • Модул 4: Управление на динамична среда;

 • Модул 4: Видове динамика;

 • Модул 5: Насърчаване усвояването на знания и ключови умения от децата/учениците;

 • Модул 5: Техники за оценка и анализ на среда, необходимости;

 • Модул 6: Подбор на ефективни техники за обезпечаване на положителни нагласи;

 • Модул 6: Методи за въздействие;

 • Модул 7: Процеси за осъществяване на обща подкрепа.

 • Модул 7: Техники за мотивация, справяне с "проблемни" звена,  отпадане от училищна среда;

 • Модул 8: Инструменти за оценка;

 • Модул 8: Техники за създаване на устойчива позитивна среда.

Можете да заявите всеки един от модулите, като отделно обучение. 

За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на образователната институция;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.