fbpx МОН | Page 2 | Образователни инструменти.

МОН

8. Teхники за формиране на авторитет на преподавателите, институцията и образователните политики. Методи за пречупване на негативни влияния. Мотивация. Измерване. Документи. Атестация.

Обучение с присъждане на сертификат.
Обучението е практически насочено.  
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.

7. Самооценка на образователна институция в съответствие с изискванията на системата по качество. Рамка. Диагностика. Анализ. Оценка.

Обучение с присъждане на сертификат.

6. Изграждане на персонален и институционален имидж в съответствие със системата по качество за образователни институции. Комуникационна политика.

Обучение с присъждане на сертификат.

3. Ефективна образователна среда. Динамика на образователния процес. Обща подкрепа. Изграждане на модели за позитивно възпитание.

Обучение с присъждане на сертификат.

2. Управление на риск и динамична среда в съответствие със системата по качество. Управление на криза. Управление на промяна.

Обучение с присъждане на сертификат.
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда: 

Внедряване на Система по управление на качеството в образователна институция.

Обучение подходящо за начинаещи при разработването на системи по управление на качеството.
Обучение с издаване на сертификат.

Страници

Купи RSS - МОН