Ефективна образователна среда. Динамика на образователния процес. Обща подкрепа. Изграждане на модели за позитивно възпитание.

Програма: Ефективна образователна среда. Динамика. Обща подкрепа. Изграждане на модели за позитивно възпитание.

Одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Обучението е изградено в помощ на Директори, Комисии по качество и педагогически състав, по отношение на техники за изграждане на ефективна образователна среда.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда: 

 • Етапи за изграждане на ефективна образователна среда;
 • Методи за пречупване на негативни нагласи;
 • Контрол над рискова критична маса;
 • Видове емоционални провокатори;
 • Управление на динамична среда;
 • Видове динамика;
 • Насърчаване усвояването на знания и ключови умения от децата/учениците;
 • Техники за оценка и анализ на среда, необходимости;
 • Подбор на ефективни техники за обезпечаване на положителни нагласи;
 •  Методи за въздействие;
 • Процеси за осъществяване на обща подкрепа.
 • Техники за мотивация, справяне с "проблемни" звена,  отпадане от училищна среда;
 • Инструменти за оценка;
 • Техники за създаване на устойчива позитивна среда.

За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на образователната институция;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Продължителност: 16 часа

Заявка за обучение можете да направите на адрес: info@eduset.net 

При заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.