Управление на риск и динамична среда в съответствие със системата по качество. Управление на криза. Управление на промяна.

Програма одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
 

 • Техники за идентификация на рискови звена и уязвими групи;
 • Управление на динамична среда;
 • Градация на риска;
 • Контрол над рискова критична маса;
 • Идентификация на звена провокиращи насилие, реакция;
 • Документи в съответствие с изискванията на системата по качество, информационни бази, етапи на работа;
 • Избор на скала за оценка на риска, индикативни рамки;
 • Законова рамка;
 • Управление на емоционалните състояния;
 • Развиване на разузнавателни компетенции в учителите;
 • Техники за овладяване и интегриране на рискови групи;
 • Оценка на риска;
 • Противодействие, превенция;
 • Техники за пречупване на нагласи;
 • Управление на кризи и промени;
 • Звена подпомагащи работата с рискови групи.

За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на образователната институция;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Продължителност: 16 часа

Заявка за обучение можете да направите на адрес: info@eduset.net 

При заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.